Yrityksille

Yrityksille

Haluatko kehittää työyhteisösi hyvinvointia? Vai kenties tunnistaa ja vahvistaa työhyvinvoinnin elementtejä jo hyvinvoivassa yhteisössä? Panostaa selkeisiin työntavoitteisiin ja yhtenäisiin toimintatavoitteisiin? Tai auttaa yksittäistä työntekijää jaksamaan työssään?

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja parantaa työkykyä. Ohjauskerroilla tutkitaan työntekoa, työyhteisöä ja omaa roolia näissä. Työnohjauksen tavoitteena ei ole korostaa virheitä, vaan auttaa selkeyttämään, vahvistamaan ja yhtenäistämään työyhteisön toimintaa. Työnohjausta voidaan hyödyntää haasteiden ratkaisemiseen, mutta myös toimivan työyhteisön vahvistamiseen. Yksittäisen työntekijän kannalta työnohjaus voi auttaa löytämään omia voimavaroja, avaamaan omaa työnkuvaa ja käsittelemään työhön liittyviä tunteita.

Tarjoamani työnohjaus perustuu ratkaisukeskeisyyteen yhdistäen ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja Reteaming-valmennuksen menetelmiä. Teen työnohjausta valmentavalla työotteella, osallistaen asettamanne tavoitteen mukaisesti. Toimintatapoihini kuuluvat tavoitteenne kannalta hyödyllisten "kotitehtävien" antaminen, jolloin kehitystä tavoitteen suuntaan tapahtuu myös työnohjausten välillä.

Työn lyhytterapia

Oletko huolissasi omasta tai työntekijöidesi jaksamisesta? Haluatko auttaa heitä käsittelemään työssä syntyneitä kriisejä? Ehkäistä sairaslomia?

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin voidaan auttaa työntekijää palauttamaan ja eheyttämään resilienssiään, kehittämään uupumista ehkäiseviä toimintatapoja sekä käsittelemään työssä syntyneitä kriisejä. Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä sairauslomia, vahvistaa työssäjaksamista ja sitouttaa työntekijöitä työhönsä.  

Työnohjausta vai terapiaa?

Työtä tekevä ihminen on kokonaisuus, jolla on ammattitaito, tavat ja keinot toimia työssä, mutta myös yksityiselämä omine haasteineen ja kokemuksineen. Työnohjauksessa työskentely jäsentyy työn kautta, jolloin sitä voi hyödyntää esimerkiksi oman roolin jäsentämisessä, ammatti-identiteetin kehittämisessä, työ- ja toimintatapojen ymmärtämisessä tai uusien tapojen löytämisessä. Terapiassa taas voidaan purkaa ja käsitellä työn herättämiä tunteita, ymmärtää omien toimien vaikutusta työssäjaksamiseen ja löytää keinoja oman jaksamisen vahvistamiseen.