Riippuvuuden hoito

Riippuvuuden hoito

Hallitseeko jokin päihde, shoppailu tai vaikka pelaaminen elämääsi? Haluatko päästä tästä eroon? Oman riippuvuuden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Kun kyse on toiminnasta, joka tekee sinulle tärkeät asiat toissijaisiksi, on kyse riippuvuudesta. Usein riippuvuuteen liittyy myös asian vähättelyä ja kieltämistä. Pystyn lopettamaan koska vaan. Oletko kokeillut?

Riippuvuus saa usein alkunsa mielihyvän etsimisestä tai halusta tukahduttaa ikäviä tunteita. Myös sosiaalinen paine voi auttaa riippuvuuden syntymisessä. Alkuun lopettaminen on helppoa, mutta ajan myötä se vaikeutuu ja saat oireita yrittäessäsi lopettaa. Syntyy fyysinen riippuvuus. Usein riippuvuuden kohdetta käytetään vaikeiden tunteiden käsittelyyn, itsensä rauhoittamiseen tai palkitsemiseen. Psyykkinen riippuvuus on fyysistä riippuvuutta vaikeampaa ja tarvitsee enemmän uusien toimintatapojen työstämistä ja tunteiden käsittelyä.     

Riippuvuudesta on kuitenkin mahdollista päästä irti ja apua kannattaa hakea. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tuen sinua kohtamaan riippuvuuden ja tunnistamaan, miten se näkyy elämässäsi. Käsittelemme riippuvuuden taustoja, opettelemme yhdessä uusia toimintamalleja riippuvuuden tilalle ja tavoittelemme riippuvuudesta vapaata elämää pienin, realistisin ja saavutettavin askelin.

Läheisen riippuvuus

Avuttomuus? Huoli? Turhautuminen? Raivo? Syyllisyys? Läheisen riippuvuus herättää monenlaisia tunteita. Omien rajojen vetäminen ja niistä kiinni pitäminen voi olla vaikeaa, kun haluaa auttaa. Toista ei voi parantaa, vaikka kuinka yrittäisi. Hae ajoissa apua. Älä mahdollista läheisesi toimintaa. On tärkeää käsitellä läheisen riippuvuuden aiheuttamia tunteita ja oppia tunnistamaan ja asettamaan omia rajojaan. Jotta voit olla läheisesi tukena, sinun täytyy muistaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistasi.