Ratkaisukeskeisyys

05.01.2023

Mitä se sitten on? Sanana ratkaisukeskeisyys voisi viitata siihen, että työskentelyssä keskitytään ainoastaan toivottuun lopputulokseen.

Oma ajatukseni ratkaisukeskeisyydestä on, ettei elämässä olevaa kriisiä tai haastetta sivuuteta tai mitätöidä, vaan se hyväksytään. Kriisi tai haaste vaikuttaa elämässä monestikin negatiivisesti ja syntyneitä tunteita onkin hyvä purkaa ja tuulettaa.

Ratkaisukeskeisyydessä uskotaan vahvasti ihmisen omaan kyvykkyyteen ja voimavaroihin. Katse työskentelyssä on eteenpäin. Terapeuttina en jää pohtimaan, miksi olet tilanteeseesi joutunut, vaan pyrin ensitapaamisesta lähtien auttamaan sinua löytämään keinoja, tunnistamaan voimavarojasi ja jo olemassa olevia, eteenpäin vieviä toimintatapojasi. Näin koetuista haasteistakin voi oppia uutta itsestään..